ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Ide o národný energetický projekt, ktorý zahŕňa štátne príspevky na obnoviteľné zdroje energie (OZE), solárne panely, fotovoltické panely, slnečné kolektory alebo tepelné čerpadlá. Tieto dotácie sú určené všetkým domácnostiam, majiteľom rodinných domov, spoločenstvám vlastníkov bytov či neobytných priestorov – bytové domy.

Súčasťou nášho portfólia služieb je, že vám dokážeme pomôcť s vybavením dotácie pre konkrétny projekt. Okrem toho vám vieme navrhnúť efektívny spôsob financovania.

Image
Image

KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Podporované sú zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia z dielne Ministerstva životného prostredia SR je projekt zameraný taktiež na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva v každom sektore. O dotácie nie je možné žiadať pre firmy a iné podnikateľské subjekty. O dotácie je možné požiadať na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

PRE KOHO SÚ DOTÁCIE URČENÉ?

Zelená domácnostiam pomáha rodinám prekonávať ekonomickú bariéru spôsobenú dlhšou návratnosťou malých zariadení na využívanie OZE (obnoviteľných zdrojov energie), ako aj prekážku spôsobenú pomerom ich nákupnej ceny k reálnej kúpyschopnosti obyvateľstva. Projekt by mal napomôcť oživeniu trhového prostredia so zariadeniami na využívanie OZE v domácnostiach. Zároveň by mal prispieť k zlepšeniu informovanosti a praxe inštalatérov zariadení OZE a k zvýšeniu záujmu o štúdium v súvisiacich odboroch. Dotačná schéma nie je určená pre firmy a podnikateľov.

This image for Image Layouts addon

AKÁ JE AKTUÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE NA FOTOVOLTICKÉ PANELY?

Aktuálna maximálna výška dotácie na fotovoltické panely je až 1 500 eur.

Kontaktujte nás